Transistorstraat 42-II
1322 CG Almere

T: 036 - 523 10 91
F: 036 - 521 70 15
E: info@sanes.nl
 

Uw onafhankelijk ingenieursbureau

  • Proactieve advisering nieuwbouw en bestaande projecten
  • Afstemming ontwerp op wensen van opdrachtgever/ eindgebruiker
  • Integratie bouwkunde, architectuur, technische installaties, bouwfysica

Onze praktijkgerichte en innovatieve aanpak, waarbij indien nodig gelijkwaardige oplossingen worden aangedragen, heeft voor verschillende van onze opdrachtgevers geleid tot technisch, bouwfysisch, energetisch en financieel interessante oplossingen.

Electrotechniek

De elektrotechnische installaties vormen een wezenlijk onderdeel van de gebouwgebonden installaties.

Werktuigkundige installaties

De werktuigkundige installaties vormen vaak de kern van de gebouwgebonden installaties

Bouwfysica

Bouwfysica is “de fysica van de gebouwde omgeving” en een belangrijke schakel tussen gebouw en installaties:

  • Licht/ lucht
  • Warmte/ vocht
  • Geluid/ akoestiek
  • Brandveiligheid
  • Energie
  • Duurzaam bouwen

Geluid & akoestiek

Onderzoek naar een acceptabel akoestisch leefklimaat wordt in het kader van de bouwregelgeving vaak vereist dan wel gewenst voor het behalen van een gewenst akoestisch comfortniveau.

Energie & DuBo

Bewustwording van energiemanagement en het duurzaam om gaan met onze natuurlijke grondstoffen is in een ieders belang. Sanes onderkent de huidige klimaatproblematiek en anderzijds de drempel voor een volledige investering in het klimaatprobleem door partijen.

Sanes biedt in dit kader oplossingen waarbij de drempel voor partijen zo laag mogelijk wordt gehouden.